Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

รถตู้ที่ใช้ NGV ทุกคัน ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ อยากไปติด NGV แล้วเอามาวิ่งได้เลยนะครับ การติดตั้งจะต้องผ่านการตรวจสอบการวิศวกร และยังต้องมีหนังสือรับรองเพื่อยืนยันว่ามีการตั้งได้มาตรฐานและมีวิศกรเซ็นต์รับ และทุกๆ ปี จะต้องนำรถไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางการ

พร้อมออกหนังสือรับรองแบบปีต่อปี(ไม่ใช่ออกให้ครั้งเดียวใช้จนรถพัง) ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย มีอีกข้อให้สังเกต ระหว่างการเติมก๊าซกับการเติมน้ำมัน ถ้าเป็นการเติม NGV บางสถานีเขาจะให้ผู้โดยสารลงจากรถ เหตุผลคือเรื่องของความปลอดภัย และรถต้องดับเครื่องทุกครั้งจึงจะเติมให้ แต่จุดที่น่าสังเกตอยู่ที่หัวเติมก๊าซ จะมิดชิด มีระบบป้องกันความปลอดภัยกว่าการเติมน้ำมัน ระบบความปลอดภัยจะสูงกว่าการเติมน้ำมันอย่างเห็นได้ชัด ปกติเวลารถเข้าเติมน้ำมัน ถังน้ำมันเปิด หัวจ่ายเสียบเข้าถัง สังเกตดีๆ เราจะเห็นไอของน้ำมันระเหยตลอดเวลา ยิ่งช่วงแดดร้อนจัดๆจะเห็นชัดมาก หากเกิดประกายไฟสักนิดเดียว เป็นเรื่องทันที ซึ่งถ้าเป็นการเติมก๊าซ NGV เราจะไม่เห็นในลักษณนี้เลย อีกอย่างคือ รถที่เข้าเติม จะดับเครื่องหรือไม่ก็ได้ (ทั้งๆ ที่เป็นกฏของความปลอดภัย)

Go to top