Home Page by K2 Home Page by JSN PageBuilder

ท่านผู้ที่เคยใช้บริการเช่ารถตู้ NGV ต่างทราบกันดีถึงความประหยัด และความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างการเช่ารถตู้น้ำมันกับรถตู้ NGVจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมรถตู้ NGV ถึงเต็มไปหมด (เห็นรถตู้บนท้องถนน ถ้าเป็นสีขาวให้เดาไว้ก่อนเลยว่าเป็นรถตู้ NGV - ถ้าเป็นสีบรอนซ์เงินให้เดาไว้เลยว่าเป็นรถน้ำมัน)

โดยปกติราคาค่าเช่ารถตู้ที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาล หรือช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายๆ วัน ถ้าเป็นรถตู้ใช้น้ำมัน ค่าเช่าจะอยู่วันละ ประมาณ 1,800 บาท/วัน - 2,000 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) ถ้าเป็นรถตู้ใช้ NGV จะอยู่ที่วันละ 2,000 บาท/วัน-2,200 บาท/วัน (ขึ้นอยู่กับระยะทาง) ซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นตัววัดว่ามาตรฐานของผู้ให้บริการอยู่ระดับไหน เพราะอย่างที่กล่าวข้างต้น ผู้ให้บริการบางรายจะฉวยโอกาสขึ้นค่าเช่าในช่วงที่เป็นวันหยุดยาวๆ แต่ถ้าเป็นผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานสูงเขาจะมีราคาที่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตาม

Go to top